top of page
Upturn arbejdsliv 3.png

ARBEJDSPLADSVURDERING
APV

Arbejdspladsvurdering, forkortet APV, er et værktøj eller en metode til at arbejde systematisk og løsningsorienteret med arbejdsmiljøproblemer.

Lovkravet er gennemførsel minimum hvert 3. år.

 

Måske I allerede har et elektronisk værktøj/spørgeskema til at kortlægge jeres arbejdsmiljøproblemer.

 

Upturn tilbyder

Facilitering af den videre proces, med at drøfte, vurdere og prioritere de rejste problemer, itl jer der allerede har et skema.

Udarbejdelse at målrettet APV skema til jeres branche med handlingsplaner - med jeres firma navn og logo.

I fællesskab udarbejder vi konkrete handlingsplaner til de enkelte problemer.

Drøftelse til hvordan APV’en kan give konkret værdig og mening i hverdagen for alle ansatte, og indgå i hverdagen, på lige fod med andre af jeres opgaver.

 

Jeres udbytte

I får skabt værdi i jeres arbejde og engagement omkring jeres APV. I får en bedre forståelse for de udfordringer I har, i for et bedre samarbejde.

Annette Upturn 1.png

KONTAKT MIG FOR EN SKRÆDDERSYET
LØSNING 
TIL JER

bottom of page