top of page
Upturn arbejdsliv 1.png

1:1 INDIVIDUEL
LEDERUDDANNELSE

Forløbet er bygget op omkring 8 sessioner, som afholdes hen over 8 uger.
Forløbet tilpasses den enkeltes leders øvrige prioriteringer

 

Sessionerne aftales løbende og kan foregå face-to-face eller online.

 

Individuel supervision/coaching af leder, inkl. udvalgte ledelsesteorier. Forløbet skræddersys til den enkeltes fokuspersons behov, iht. erhvervserfaring, ledelseserfaring, ledelsesomfang og konkrete udfordringer.

Den anvendte metode

Hvert modul har et overordnet tema, hvor relevante teorier gennemgås og drøftes. Ved næste session, har ledet en udfordring med, som hænger sammen med temaet. Her afprøves drøftes/teorien i forhold til lederens erfaring og der kan ligeledes superviseres på den konkrete udfordring.

Teamerne er basale ledelsesteorier, ledelsesret & -pligt, psykisk arbejdsmiljø, konflikter, stress, kommunikation og struktur. 

 

Ligeledes superviseres/coaches og udfordres på sin ledelsesstil og vi reflekterer sammen over fordele og ulemper og vurderer om der er behov for justeringer. 

 

Forløbet giver lederen mulighed for at forstå sin ledelsesopgave på et mere personligt plan. Samt at se sin ledelse og sine ledelsesmæssige udfordringer i forskellige perspektiver. Lederen får mulighed for at drøfte områder der kan opleves som svære eller sårbare, i et fortroligt rum – uden at føle at lederen blotter sin mulige følelse af utilstrækkelighed for sine egen leder – eller for sine medarbejdere. Altså uden at udfordre sin organisatoriske placering. Forløbet giver mulighed for at afprøve forskellige teknikker, kommunikationsformer og at ”tage den svære samtale” – eller hvad lederen selv har af konkrete udfordringer.

 

Jeres udbytte er en leder:

  • der er tryg i sin egen ledelse

  • som kan se situationer fra flere perspektiver

  • har større troværdig og udviser selvsikkerhed

  • med stærkere personlige og faglige kompetencer

  • der har større forståelse for helheden, sit ansvar og det at lede og motivere mennesker

  • der bedre udnytter egen og medarbejderens ressourcer

Annette Upturn 1.png

KONTAKT MIG FOR EN SKRÆDDERSYET
LØSNING 
TIL JER

bottom of page