top of page
Upturn arbejdsliv 10.png

RÅDGIVNING OG SPARRING

Selv om alle relevante ledere og minearbejdere har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, er det en udfordring at få det hele implementeret i hverdagen og få det til at hænge naturligt sammen med virksomhedens kerneopgaver.

 

Upturn tilbyder

Upturn hjælper med at forenkle de mange lovkrav og skabe forståelse for reglerne, opbygge og implementere systemer, som gør det hele forståeligt og brugbart for den enkelte ansatte og for medlemmerne i sikkerhedsorganisationen.

 

Sammen kan vi

 • Skabe overblik over jeres arbejdsmiljø, rammer, retningslinjer, personer, udfordringer – en intern audit over jeres arbejdsmiljø

 • Opbygge af sikkerhedsorganisation, sikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper – samt strukturere de lovpligtige møder og valg

 • Udarbejde retningslinjer, politikker, vejledninger, skemaer eller måske samle det hele i en arbejdsmiljøhåndbog, tilpasset jeres arbejdsplads

 • Assistere omkring arbejdsskader og påbud

 • Opbygge et site på jeres intranet

 • Systematisere instruktion, oplæring og kontroller

 • Se på jeres kemikalier, datablade o.a. – opfylder de sikkerhedskrav

 • Hvordan har jeres APV, arbejdspladsvurdering det, er den implementeret og i live, eller bærer det mere præg at ”noget kedeligt noget man jo skal lave”? Lad os gøre den vedkommende og attraktiv at arbejde med.

 • Jeres nøglemedarbejdere omkring arbejdsmiljø, hvordan er deres kompetencer, er de klædt godt nok på. En generel oplæring og skabe forståelse for vigtigheden af jeres arbejdsmiljø.

 • Hjælpe jer til at blive selvkørende omkring arbejdsmiljøet

 • Give sparring på helt konkrete arbejdsmiljøproblemer

 • Andet inden for arbejdsmiljø – bare spørg løs

Upturn kan udarbejde relevante rapport med konkrete anbefalinger og kan ligeledes udarbejde konkrete handleplaner i samarbejde med jer.

 

Jeres udbytte

En engageret sikkerhedsorganisation, overblik og struktur over jeres arbejdsmiljøsager, et godt arbejdsmiljø, gladere medarbejdere, arbejdsgiver lever op til lovkrav.

Annette Upturn 1.png

KONTAKT MIG FOR EN SKRÆDDERSYET
LØSNING 
TIL JER

bottom of page