top of page
Upturn arbejdsliv 7.png

STRESSCOACHING

Stresscoaching er en coachingform,
specielt rettet mod mennesker med stress

 

Stresscoaching giver forståelse for stressens væsen, skaber overblik, giver værktøjer til håndtering og minimering af sin stress og skaber derigennem balance og bedre livskvalitet. I netop det tempo som den stressramte kan håndtere.

  • Stresscoaching af medarbejdere, som oplever mildere stresssymptomer og derved måske undgå en sygemelding.

  • Stresscoaching af medarbejdere, der er sygemeldt med stress, støtte dem til at få det bedre og slippe stressmønstre og komme tilbage på jobbet.
     

 

Forløbsbeskrivelse

Ved første session gennemgås rammerne for coaching, tema drøftes og vi aftaler det kommende forløb.

Mennesker der er ramt af alvorlig stress, har i første omgang behov for konkret viden om stress og reel stressrådgivning, for at få hverdagen til at hænge sammen, inden der kan arbejdes målrettet med den konkrete stress. Der vil ved sessionerne aftales dagens konkrete tema, som der arbejdes med og der aftales konkrete mål.

For mennesker med mildere stress kan der hurtigere arbejdes med konkrete mål og hele processen er kortere.

For mennesker med alvorlig stress er det vigtigt at der fra starten, aftales et konkret forløb, det vil typisk strække sig over 2-4 måneder. Jo længere personen har været ramt af stress eller jo voldsommere stressen kommer til udtryk, des længere tid kan afstresning tage. Minimum sessioner for stresscoaching er tre dobbeltsessioner.

Der kan i forbindelse med stresssygemeldte medarbejdere, udarbejdes en plan for hvordan medarbejder bedst kan vende tilbage i jobbet, i samarbejde mellem upturn, virksomheden og medarbejderen. 

Der er fra coachens side, fuld tavshedspligt om coachingsessionens indhold. Coachingen gives iht. de etiske regler som er udarbejdet af Internationalt Coach Federation, IFC.

Der kan ud over sessionerne, være behov for kort mailkontakt eller akut behov for telefonsamtale. Det er inkluderet i aftalen.

 

Jeres udbytte

En sygemeldt medarbejder, restituerer hurtiger, når der også gives professionel assistance.

En medarbejder der har overblik og kan anvende konkrete forebyggende stressværktøjer. En medarbejder som er styrket og motiveret.

Annette Upturn 1.png

KONTAKT MIG FOR EN SKRÆDDERSYET
LØSNING 
TIL JER

bottom of page