top of page
Links:

Anmeld arbejdsskade:
både ulykke og erhvervsskade

Arbejdsmiljøklagenævnet: 
behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet Grønland: 
med formålet er at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse

Arbejdstilsynet Grønland:
myndighed for arbejdsmiljøområdet,  love, regler, bekendtgørelse og tjeklister

Arbejdsmiljøviden:
bred info omkring arbejdsmiljø, publikationer

Beskæftigelsesministeriet:
den øverste myndighed på arbejdsmiljøområdet, til arbejdsmiljøområdet hjemtages

Branchearbejdsmiljørådet: 
fagorienteret materiale, udarbejdet i samarbejde med de danske organisationer

Center for Arbejdskader Grønland:
love, regler, bekendtgørelse og anmeldelse af arbejdsskade

 

Departementet for Arbejdmarked:

den øverste grønlandske myndighed for arbejdsmarkedet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: 
dansk forskning inden for arbejdsmiljø

Grønlands Statistik:

området for arbejdskader og arbejdsmiljø

Indsatser mod stress:

undersøgelser om stress, værktøjer til virksomheder der ønsker at arbejde med stress

Lovgivning i Grønland:
samling af gældende grønlandsk lovgivning

Fakta og undersøgelser:

Seneste undersøgelse:

Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred 2018 - DK

Fremtidens arbejdsmiljø fra 2020

Arbejdstilsynets rapport om

Lav ledelseskvalitet er forbundet med øget risiko for langtidssygefravær
Det nationale Center for Arbejdsmiljø december 2020

 

 

bottom of page