top of page
Upturn arbejdsliv 15.png

MEDIATION

Konflikter opstår hvor flere mennesker er sammen,
på arbejdspladser eller hjemme.
Konflikter opstår ud af uenigheder, som har fået lov at vokse sig store. 

 

Uenigheder kan parter som regel selv løse, eller med støtte fra leder, når uenigheden er om sagen. Når uenigheden bliver rettet mod personen, får konflikten konsekvenser for relationerne og her er der behov for professionel hjælp til en ligeværdig løsning.

 

Konflikter på arbejdspladsen koster virksomhederne dyrt, arbejdsglæde og medarbejderengagement falder, ressourcer bruges på spekulationer, alliancer og diskussioner, til ingen nytte.

 

Mediation

Mediation er en metode til konfliktløsning, som sigter mod at opnå fælles forståelse og en fælles løsning, som ender ud i en konkret aftale mellem parterne.

 

En mediation kan foregå med eller uden indledende møder med parterne. Målet er en vind-vind løsning, hvor involverede parter oplever at løsning tilgode ser deres behov.

 

Parterne udarbejder en konkret aftale, som bl.a. beskriver løsningen og hvordan parter sikrer at de undgår konflikt igen. Aftale underskrives af parter og mediator.

 

Jeres udbytte

De implicerede parter forstår og tager ansvar for deres rolle i konflikten - og er klogere på konflikter fremadrettet.
Få frigivet medarbejdernes ressourcer fra konflikten og skabe trivsel og derigennem påvirke produktionen, i en opadgående retning. 

Annette Upturn 1.png

KONTAKT MIG FOR EN SKRÆDDERSYET
LØSNING 
TIL JER

bottom of page